Het vertellen van het nieuws

Overlijden van een dierbare10-12 jaarEen leerkracht is net overledenHet vertellen van het nieuws

De boodschap brengen in de klas van de overleden leerkracht
Het is belangrijk om het brengen van de boodschap goed voor te bereiden. Het zal kinderen altijd bijblijven hoe en wanneer zij dit ingrijpende nieuws hoorden.

Hoe vertel ik het aan de leerlingen van de overleden leerkracht?
Er is een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

* Het is het beste als de boodschap gebracht kan worden door twee (voor de kinderen vertrouwde) personen. Zij kunnen het van elkaar overnemen als dat nodig is. Na het vertellen van de boodschap, kunnen ze beiden een deel van de kinderen opvangen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de leerkracht is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties.

* Laat de kinderen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel kinderen ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is. Het is wel belangrijk dat u uw verdriet beheerst, anders kunnen kinderen er bang van worden.

* Na het vertellen kan het zijn dat de kinderen behoefte hebben om iets te maken voor de leerkracht die is overleden, of voor de familie. Niet alle kinderen zullen daar behoefte aan hebben. Er kunnen ook kleuters zijn die naar buiten willen, hard willen rennen of misschien wel liever even op schoot willen zitten.

* Denk ook aan leerlingen die die dag afwezig zijn. Neem zo snel mogelijk contact op met de ouders en bespreek of het kind misschien toch even naar school kan komen.

*Als er leerlingen zijn die per se naar huis willen, bel dan de ouder(s) op. Vertel hen wat de situatie is en vraag of zij hun kind kunnen ophalen.

Alert
Wees erop bedacht dat kinderen die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.

Zorg voor uw collega's en voor uzelf
Dit is een heftige tijd. Wees er voor elkaar. Maar waak ervoor dat u zich niet verliest in regelzaken en het opvangen van anderen. Zoek zelf ook een uitlaatklep en praat over uw gevoelens.

De boodschap brengen in de andere klassen

* Laat zo mogelijk de eigen leerkracht het nieuws brengen in de andere klassen. Eventueel samen met een collega of externe deskundige.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de leerkracht is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Wees ook hier weer alert op kinderen die al eerder een ingrijpend verlies meemaakten. Zij kunnen het extra moeilijk hebben.

* Laat de kinderen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel kinderen ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is. Het is wel belangrijk dat u uw verdriet beheerst, anders kunnen kinderen er bang van worden.

* Na het vertellen kan het zijn dat de kinderen behoefte hebben om iets te maken voor de leerkracht die is overleden, of voor de familie. Niet alle kinderen zullen daar behoefte aan hebben. Er kunnen ook kleuters zijn die naar buiten willen, hard willen rennen of misschien wel liever even bij hun juf of meester op schoot willen zitten.

* Denk ook aan leerlingen die die dag niet aanwezig zijn. Stel hen (via de ouders) zo snel mogelijk op de hoogte.

Informeer en betrek de ouders van de klasgenoten zo snel mogelijk
Het is het beste om de ouders van de klas van de overledene te bellen. Zij kunnen dan uit de eerste hand horen wat er is gebeurd. Ook kunt u ze direct uitnodigen voor een ingelaste ouderavond. Het is belangrijk dat ouders zo mogelijk zelf hun kind ophalen van school na schooltijd.

Informeer ouders van leerlingen uit andere klassen
Breng ouders van leerlingen uit andere klassen op de hoogte via een digitale nieuwsbrief én met een brief die kinderen na schooltijd meekrijgen. Geef hierin informatie over:

* Wat er is gebeurd
* Organisatorische (rooster-)aanpassingen
* Contactpersonen op school
* Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
* Een eventuele afscheidsdienst op school
* Nazorg voor de leerlingen
* De tijd en plaats van een ingelaste ouderavond (liefst diezelfde avond)

Beantwoord vragen van ouders
Zorg dat er na schooltijd iemand aanwezig om korte vragen van ouders te beantwoorden. Diegene kan de ouders ook wijzen op de ingelaste ouderavond.

Ouderavond
Organiseer op dezelfde dag twee ouderavonden:

* Een ouderavond voor de ouders van de klas van de overleden leerkracht (liefst in de klas van de overleden leerkracht)

* Een ouderavond voor alle andere ouders van de school (meestal in de aula)

Doel van deze bijeenkomsten is ouders te informeren over wat er is gebeurd, hoe de school hiermee om gaat en over wat er gaat gebeuren in de periode erna.
U kunt de hulp van een deskundige inroepen bij de voorbereiding van de avond. Bijvoorbeeld iemand van de GGD. Deze persoon kan ook op de avond zelf aanwezig zijn om bijvoorbeeld bepaalde vragen van ouders te beantwoorden.Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_4.jpg

Geef ruimte voor emoties, ook die van uzelf.