Doen!

Overlijden van een dierbare10-12 jaarOverlijden gezinslid leerling is > 1 jaar geledenDoen!

Alert bij gesprekken over ziekte/dood in de klas
Als er in de klas wordt gesproken over ziekte/dood/vaders/moeders, hou dan rekening met de gevoelens van het kind dat zijn vader of moeder heeft verloren. Laat merken dat het misschien misschien lastig is voor het kind. Bereid het kind zomogelijk voor op wat besproken gaat worden.
Eva (10) verloor haar broer toen ze 5 was. Zij heeft ervaren hoe prettig het is als er rekening met je wordt gehouden op bepaalde momenten:
Alert op vaderdag/moederdag
Als een kind de vader of moeder heeft verloren, wees dan alert op vader- of moederdag. Bespreek van tevoren met het kind wat het wil. Geen moeder/vaderdagcadeau maken. Wel een moeder/vaderdagcadeau maken en dit bijvoorbeeld op het graf leggen of bij de urn. Of het cadeau aan iemand anders geven. Bijvoorbeeld de andere ouder of een andere dierbare.

Alert op sterfdag
Geef het kind een kaart of een  troostcadeautje op de sterfdag. Zo laat u het kind weten dat u aan hem of haar denkt.

Bespreekbaar maken
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Wees niet bang om gevoelens op te rakelen, omdat het ‘alweer een jaar of twee of drie jaar is geleden’. Het verlies van een gezinslid verwerken, is een levenslang proces. In elke ontwikkelingsfase komen weer nieuwe gevoelens en gedachten over het verlies boven. Het is fijn voor een kind om te merken dat anderen dat weten.
Bespreek het op een luchtige manier, bijvoorbeeld tijdens het opruimen van de klas na schooltijd. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.
Carlijn had niet altijd zin om erover te praten. Zij vertelt hoe dat bij haar zat:Eva(10) vond het juist fijn als er op school over werd gepraat:Als u erover praat doe dat d an op een luchtige manier, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten. Geef wel altijd aan dat u er altijd bent voor het kind als het wil praten.
Het ene kind vindt het prettig om met je juf of meester alleen te praten, liever dan als er andere kinderen bij zijn.
Eva heeft wat dit betreft een goeie tip voor leerkrachten:Ontschuldigen
Kinderen voelen zich heel vaak schuldig over de dood van een dierbare. Ook met terugwerkende kracht. Zo kan een kind denken dat hij 's avonds heel stout was en dat daarom destijds zijn vader 's nachts plotseling is overleden. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan konden doen dat iemand dood is. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen dat iemand die belangrijk voor ze was, dood is. Zorg dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

In de gaten houden
Als een kind op heel jonge leeftijd een gezinslid verloor, kan het na jaren alsnog heel veel pijn en verdriet krijgen. Met alle gevoelens, gedachten en gedragingen van dien. Dit heet verlate rouw. In feite begint dan pas het rouwproces, omdat het zich eerder bijvoorbeeld nog niet veilig genoeg voelde om te rouwen. Of omdat ouders zoveel verdriet hadden dat kinderen onbewust hun verdriet hebben opgeborgen om hun ouders te sparen. Houd dit in de gaten!

Ouders wijzen op www.oudersvanjongehelden.nl
Op deze adviessite zijn specifieke informatie en tips te vinden voor ouders van kinderen die een dierbare hebben verloren.

Informatie en advies op maat
Als u als team (of deel van het team) behoefte heeft een een informatieve bijeenkomst over kinderen en rouw op school, waarbij de huidige situatie centraal staat, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Helden (jantiene@stichtingjongehelden.nl of 035-6984824). Twee ervaren coaches verzorgen in overleg een bijeenkomst met veel praktische informatie, advies op maat en ruimte voor het proces van het team.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_4.jpg

Matthijs (11), verloor zijn vader toen hij 6 was

"Als ik me rot voel, ga ik denken aan dingen die ik graag wil hebben, een nieuwe game of zo, dat helpt".