Evalueren

Overlijden van een dierbare10-12 jaarUw leerling is net overledenEvalueren

Teamevaluatie
Het evalueren van alle gebeurtenissen en hoe iedereen daarmee is omgegaan, kan het beste binnen het team gebeuren. Neem hier de tijd voor!

Onderwerpen die bij de evaluatie aan de orde kunnen komen, zijn:

* Hoe hebben alle teamleden de afgelopen periode ervaren?
* Zijn er dingen gebeurd die misschien anders hadden gemoeten?
* Was het bestaande protocol goed, niet goed genoeg of was er helemaal geen protocol?
* In de laatste gevallen: spreek af dat het crisisteam het protocol aanpast of opstelt.
* Bespreek wat er allemaal gedaan zal worden in het kader van de nazorg en verdeel eventuele taken op dit gebied.

Nagesprek met de ouders/verzorgers van de overledene
Naar aanleiding van de teamevaluatie kan het ciristeam contact opnemen met de ouders om te vragen of zij behoefte hebben aan een nagesprek. Hierin kunnen de volgende onderwerpen besproken worden:

* Hoe gaat het nu met hen?
* Hoe hebben zij de aanpak en betrokkenheid van de school ervaren?
* Hebben zij nog ideeën of wensen ten aanzien van de nazorg?
* Hebben zij nog vragen, opmerkingen of ideeën om een volgende keer rekening mee te houden?


 

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12.jpg

Neem hier de tijd voor!