Wanneer zorgen maken?

Overlijden van een dierbare10-12 jaarWanneer zorgen maken?

Veerkracht
De meeste kinderen kunnen wonderbaarlijk goed een ingrijpend verlies verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is, maar wel dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Maar er zijn ook kinderen die er veel moeite mee hebben: ze lopen vast in hun rouwproces.

Vastgelopen rouw
Deze laatste groep loopt een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.
Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert. Als u het volgende herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw als:

* een kind lange tijd neerslachtig blijft;

* bij voortduring geen zin heeft in dagelijkse activiteiten;

* hij of zij situaties, dingen of personen blijft vermijden die doen herinneren aan het verlies. Als papa altijd meeging naar voetbal bijvoorbeeld en het kind langere tijd niet meer wil voetballen;

* de ontwikkeling van het kind over een langere periode stagneert;

* een kind langere tijd lichamelijke klachten heeft waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is;

* hij of zij langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries heeft;

* er sprake is van langdurig (zeer) angstig gedrag;

* het kind opeens heel negatief tegen allerlei dingen aankijkt. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat kinderen doorgaan met de dingen die ze altijd al deden;

* een kind langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes laat zien en zelf niets lijkt te verwerken;

* er sprake is van voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen. Of als een kind bij voortduring dingen stuk maakt;

In deze gevallen is het zinvol om uw zorg met de ouder(s) te delen. U kunt hen adviseren een hulpverlener in de omgeving te zoeken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_7.jpg

Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert.