Het vertellen van het nieuws

Overlijden van een dierbare13-18 jaarEen docent/mentor is net overledenHet vertellen van het nieuws

De boodschap brengen in de klas van de overleden docent/mentor
Het is belangrijk om het brengen van de boodschap goed voor te bereiden. Het zal leerlingen altijd bijblijven hoe en wanneer zij dit ingrijpende nieuws hoorden.

Hoe vertel ik het aan de leerlingen van de overleden mentor?
Er is een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

* Het is het beste als de boodschap gebracht kan worden door twee (voor de leerlingen vertrouwde) personen. Zij kunnen het van elkaar overnemen als dat nodig is. Na het vertellen van de boodschap, kunnen ze beiden een deel van de leerlingen opvangen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de docent/mentor is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties.

* Laat de leerlingen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel jongeren ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Denk ook aan leerlingen die die dag afwezig zijn. Neem zo snel mogelijk contact op en bespreek of de leerling misschien toch even naar school kan komen.

*Als er leerlingen zijn die per se naar huis willen, bel dan de ouder(s) op. Vertel hen wat de situatie is en vraag of zij hun kind kunnen opvangen.

Alert
Wees erop bedacht dat leerlingen die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.

Zorg voor uw collega's en voor uzelf
Dit is een heftige tijd. Wees er voor elkaar. Maar waak ervoor dat u zich niet verliest in regelzaken en het opvangen van anderen. Zoek zelf ook een uitlaatklep en praat over uw gevoelens.

De boodschap brengen in de andere klassen

* Laat zo mogelijk de eigen mentor het nieuws brengen in de andere klassen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de docent is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Wees ook hier weer alert op leerlingen die al eerder een ingrijpend verlies meemaakten. Zij kunnen het extra moeilijk hebben.

* Laat de leerlingen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel jongeren ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Denk ook aan leerlingen die die dag niet aanwezig zijn. Stel hen zo snel mogelijk op de hoogte.

Informeer en betrek de ouders van de mentorklas zo snel mogelijk
Het is het beste om de ouders van de mentorklas van de overledene te bellen. Zij kunnen dan uit de eerste hand horen wat er is gebeurd. Ook kunt u ze eventueel direct uitnodigen voor een ingelaste ouderavond.

Informeer ouders van leerlingen uit andere klassen
Breng ouders van leerlingen uit andere klassen op de hoogte via een digitale nieuwsbrief. Geef hierin informatie over:

* Wat er is gebeurd
* Organisatorische (rooster-)aanpassingen
* Contactpersonen op school
* Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
* Een eventuele afscheidsdienst op school
* Nazorg voor de leerlingen
* De tijd en plaats van een ingelaste ouderavond (liefst diezelfde avond)

Beantwoord vragen van ouders
Zorg dat er  iemand aanwezig om (tekefonisch) vragen van ouders te beantwoorden. Diegene kan eventueel de ouders ook wijzen op de ingelaste ouderavond.

Ouderavond
Organiseer eventueel een ouderavond voor ouders.
Doel van deze bijeenkomst is ouders te informeren over wat er is gebeurd, hoe de school hiermee om gaat en over wat er gaat gebeuren in de periode erna.
U kunt de hulp van een deskundige inroepen bij de voorbereiding van de avond. Bijvoorbeeld iemand van de GGD. Deze persoon kan ook op de avond zelf aanwezig zijn om bijvoorbeeld bepaalde vragen van ouders te beantwoorden.Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_5.jpg

Wees er voor elkaar.