Organisatorische zaken

Overlijden van een dierbare13-18 jaarEen docent/mentor is net overledenOrganisatorische zaken

Deskundige hulp
Schakel zonodig de hulp van een deskundige in voor de eerste dagen. Dat kan bijvoorbeeld via de GGD. Deze persoon kan ook zorgen voor opvang van leerkrachten.

Gedenkplek
Maak een gedenkplek op een centrale plek in school. Naast een foto en kaarsjes, kunnen er bijvoorbeeld persoonlijke dingen van de docent of herinneringen aan de docent, worden bijgelegd.

Rouwadvertentie
Plaats een rouwadvertentie. U kunt in overleg met de nabestaanden kiezen voor een bepaalde krant en de dag van publicatie. Betrek eventueel de leerlingen bij het opstellen van de advertentie.
Soms worden twee advertenties geplaatst; een namens het team en een namens de leerlingen.

Bloemen
Stel voor om namens de leerlingen bloemen te bestellen. U kunt ook aan een van de ouders vragen om dit te regelen. Betrek de leerlingen bijvoorbeeld bij het maken van een tekst voor op het lint.

Activiteiten checken
Kijk kritisch naar activiteiten die school de komende dagen organiseert, zoals feesten, sportdagen en voorstellingen. Wellicht is het nodig deze activiteiten te cancellen of te verzetten.

Ouderavond organiseren
Organiseer eventueel een ouderavond, liefst op de eerste dag dat het nieuws bekend is geworden. Doe dit voor ouders van leerlingen van de overleden leerkracht.mentor (zie Contacten met ouders van de klas en voor andere ouders van de school. Zie hiervoor ook Contacten met de andere ouders van de school)

Afscheidsdienst
Organiseer desgewenst een afscheidsdienst op school. Betrek hier eventueel een externe deskundige bij.

Toestemming inspectie/rayonmanager/schoolbestuur
Als de school in verband met de uitvaart een dag(deel) dicht gaat, is er toestemming nodig van de inspectie. Ingrijpende roosterwijzigingen mogen formeel alleen worden uitgevoerd na overleg met de rayonmanager/het schoolbestuur.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_7.jpg


Betrek de leerlingen bijvoorbeeld bij het maken van een tekst voor op het lint.