Doen!

Overlijden van een dierbare13-18 jaarEen leerling is < een jaar overledenDoen!

Contact met ouders overleden leerling
Draag zorg voor een goed contact met de ouders. Voor de ouders waarvan het kind is overleden, is contact met de school vaak erg belangrijk. Nodig hen uit voor activiteiten op school. Ze kunnen zelf bepalen of ze willen komen. Het feit dat er aan hen gedacht wordt, helpt ouders vaak heel erg.
U kunt bijvoorbeeld:
-een foto van de herinneringsplek opsturen.
-Op de verjaardag van hun overleden kind met de hele klas een kaart maken en deze naar de ouders opsturen. Zo laat u hen zien dat de klasgenoten en u hun kind niet vergeten zijn!

Herinnerplek in tact laten
Laat gedurende het schooljaar waarin de leerling overleed de herinneringsplek in tact. Geef leerlingen steeds de gelegenheid er iets bij te zetten.

Regelmatig even (kort) stil staan bij het gemis van de leerling
Dit kan van tevroren gepland zijn. U kunt echter ook inspringen op signalen uit de klas. Het hoeven geen ellenlange gesprekken te zijn.

Sterfdag
Als de datum van de sterfdag nadert, denk dan vast na over een manier om de overleden leerling op deze dag te herdenken. Enkele ideeën:
Graf bezoeken
U kunt bijvoorbeeld rond deze dag met alle leerlingen die dat willen een bezoek te brengen aan de begraafplaats. Als de leerling niet is begraven kan het ook een plek zijn waar hij of zij tijdens het leven graag kwam. Hier kan dan een klein ritueel plaatsvinden. Bijvoorbeeld het om de beurt neerleggen van bloem. Doe zoiets altijd in overleg met de ouders en de kinderen zelf. Laat leerlingen de keuze of ze mee willen.
Overleg ook altijd met de ouders van de overleden leerling. Misschien vinden zij het prettig om erbij te zijn.
Schilderij maken
Een andere mogelijkheid is om met de hele klas een groot schilderij te maken. Dit schilderij kan ergens in school gehangen worden of aan de ouders van de overleden leerling worden aangeboden.
Monumentje maken met de klas op www.herinnerdingen.nl
Een mooie manier om de overleden leerling te gedenken is het maken van een monumentje met de klas of degenen uit de klas die dat willen. Een aantal leerlingen kan bijvoorbeeld foto's verzamelen waaraan herinneringen aan de overleden klasgenoot zitten. Andere leerlingen kunnen een tekst bij de foto's maken en weer andere leerlingen kunnen de teksten inspreken. Als het monument klaar is, kan dit met de hele klas bekeken worden.

Alert op rouwreacties
Vaak duurt het een tijd(je) voordat jongeren een ingrijpend verlies gaan verwerken. Er is heel lang niets aan ze te merken en ineens worden ze 'anders'. Ze denken anders, voelen zich anders of gedragen zich anders. Zie ook: Belangrijk om te weten.

Informatie en advies op maat
Als u als team (of deel van het team) behoefte heeft een een informatieve bijeenkomst over tieners en rouw op school, waarbij de huidige situatie centraal staat, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Helden. Twee ervaren coaches verzorgen in overleg een bijeenkomst met veel praktische informatie, advies op maat en ruimte voor het proces van het team.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_7.jpg

Vaak duurt het een tijd(je) voordat jongeren een ingrijpend verlies gaan verwerken. Zie ook: Belangrijk om te weten.