Belangrijk om te weten/tips

Overlijden van een dierbare13-18 jaarOverlijden gezinslid leerling is gevolg van zelfdodingBelangrijk om te weten/tips

De tips die vermeld staan onder de andere kopjes zijn ook van toepassing als er sprake is van een zelfdoding. Bij zelfdoding komen vaak ook nog andere zaken kijken:

Achterhouden van informatie
Voor jongeren is het belangrijk dat zij de achtergronden van het overlijden van hun ouder, broer, zus of andere naaste horen. Hoe naar deze ook zijn. En hoe gruwelijk soms. Als u merkt dat ouders niet open zijn over de doodsoorzaak naar hun kinderen, vertel hen dan dat het echt belangrijk is voor kinderen/jongeren dat die openheid er komt. U kunt hen wijzen op het boekje : Waarom doet iemand dat? Kinderen en jongeren ondersteunen na zelfdoding in hun omgeving.

Waarom?
Jongeren vragen zich bij zelfdoding vaak af waarom iemand dat heeft gedaan en of hij of zij niet de moeite waard was of voor te blijven leven. Of misschien wilde de ouder hem of haar niet zien opgroeien? Alles draait om de waaromvraag. U hoeft en kunt niet op alle vragen antwoord geven. U kunt vragen wat zij of hij zelf denkt of hoopt.

Schuldig
Jongeren kunnen heel boos worden en voelen zich in de steek gelaten. Ze voelen zich schuldig aan de dood van hun ouder of broer of zus. Deze gevoelens horen bij het rouwproces. U hoeft de gevoelens niet weg te nemen. Accepteer dat de gevoelens er zijn en praat er over.

Opluchting
Jongeren kunnen zich ook opgelucht voelen. Dit zijn vaak de zogenaamde ‘KOPP’ kinderen, Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Het komt voor dat ouders van deze jongeren al meerdere malen een suïcidepoging hebben gedaan en dat de jongere de ouder heeft moeten redden of voor de ouder heeft moeten zorgen. Deze jongeren staan onder grote druk en als de ouder dan komt te overlijden, valt deze weg en kunnen zij zich opgelucht voelen. Opluchting leidt vervolgens vaak weer tot schuldgevoelens over het opgeluchte gevoel. Het is belangrijk dat u de opluchting en schuldgevoelens bespreekbaar maakt. Tegelijkertijd is het belangrijk om duidelijk te maken dat de gevoelens gewoon en goed zijn; dat ze erbij horen!

Oordelen
Het is onvermijdelijk dat mensen in de omgeving van het kind een mening hebben over zelfdoding. Hoewel deze mening niet altijd wordt uitgesproken, krijg een jongere toch de indruk dat het wel heel erg is dat zijn vader of moeder, broer of zus suïcide heeft gepleegd. Jongeren zijn ontzettend loyaal en zullen er alles aan doen om de overledene in ere te houden.
Oordeel nooit over de suïcide, daar heeft de jongere geen baat bij. Hij of zij heeft wel baat bij ondersteuning en begrip.

Wijs de jongere op 113online.nl
Jongeren die een gezinslid of andere dierbare verloren door zelfdoding, kunnen veel behoefte hebben om hun verhaal of hun gevoelens en gedachten te delen. Tegelijkertijd kunnen ze het moeilijk vinden om met familie of bekenden over de zelfdoding van hun dierbare te praten. U kunt hem of haar wijzen op www.113online.nl/nabestaanden/jongeren. Hier kunnen ze telefonisch, per mail of via de chat hun verhaal kwijt. Ook kunnen ze via deze site online chat- of emailtherapie volgen.

Informatie en advies op maat
Als u als team (of deel van het team) behoefte heeft een een informatieve bijeenkomst over tieners en rouw op school, waarbij de huidige situatie centraal staat, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Helden. Twee ervaren coaches verzorgen in overleg een bijeenkomst met veel praktische informatie, advies op maat en ruimte voor het proces van het team.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_8.jpg

Oordeel nooit over de suïcide, daar heeft de jongere geen baat bij. Hij of zij heeft wel baat bij ondersteuning en begrip.