Begeleiding tussen overlijden en uitvaart

Overlijden van een dierbare13-18 jaarUw leerling is net overledenBegeleiding tussen overlijden en uitvaart

Herinneringsplek inrichten
Maak een herinneringsplek in school. Richt deze zo in dat er in de loop van de tijd steeds meer herinneringen bij kunnen komen.

Rustige ruimte inrichten
Zorg voor een lokaal of anderen ruimte waarin leerlingen die dat willen, zich kunnen terugtrekken. Zorg voor een kleine gedenkplek in deze ruimte en voldoende ruimte om te zitten/liggen. Zorg voor water en bekertjes en voldoende zakdoekjes.

Rouwbezoek
Als ouders hebben aangegeven dat medeleerlingen op rouwbezoek kunnen komen, bespreek dit met de leerlingen. Vraag wie dit wil en vertel deze leerlingen, als de ouders akkoord zijn, wat ze kunnen verwachten.
Doe dit bezoek bij voorkeur na schooltijd, in aanwezigheid van de ouders van de betreffende leerlingen.

Aandacht voor broertjes en zusjes
Maak met de leerlingen een troostcadeautje voor de eventuele broers en/of zussen van de overleden leerling.

Afscheidsdienst organiseren
Organiseer op school eventueel een afscheidsdienst en stel alle leerlingen die dat willen in de gelegenheid aanwezig te zijn. Vraag leerlingen die dichtbij de overleden leerling staan of zij iets willen zeggen pf doen tijdens de afscheidsdienst. Betrek hen en eventuele broers en zussen en eventueel de ouders van de overleden leerling bij de voorbereidingen.

Begrafenis voorbereiden
Als ouders hebben aangegeven dat medeleerlingen op de begrafenis of crematie aanwezig kunnen zijn:

Bereid de leerlingen die het nog nooit hebben meegemaakt, voor op hoe een begrafenis of crematie ongeveer gaat. De leerlingen kunnen in overleg met de ouders van de overledene een aandeel hebben in de rouwdienst. Bereid bijvoorbeeld een ritueel voor met de klas. Zoals het om de beurt leggen van een bloem of een persoonlijke boodschap (of iets anders) op de kist.  Overleg met de ouders van de overledene is natuurlijk erg belangrijk hierbij!

Rekening houden met achtergrond 
Houd rekening met gebruiken en rituelen bij uitvaarten van kinderen met een andere culturele- of religieuze achtergrond. Voor meer informatie zie Multiculturele rouw.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_10.jpg

Het is belangrijk dat in zekere mate de gebuikelijke dagindeling wordt aangehouden. Dit geeft de leerlingen veiligheid en houvast. Maar besteed wel aandacht aan de komende uitvaart.