Het vertellen van het nieuws

Overlijden van een dierbare13-18 jaarUw leerling is net overledenHet vertellen van het nieuws

De boodschap brengen in de klas van de overleden leerling
Het is belangrijk om het brengen van de boodschap goed voor te bereiden. Het zal de jongeren altijd bijblijven hoe en wanneer zij dit ingrijpende nieuws hoorden.

Hoe vertel ik het in de mentorklas
Er is een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

* Het is het beste als de boodschap gebracht kan worden door twee personen. Zij kunnen het van elkaar overnemen als dat nodig is. Na het vertellen van de boodschap, kunnen ze beiden een deel van de leerlingen opvangen.
De eerste persoon is idealiter de mentor, de tweede persoon bijvoorbeeld de zorgcoordinator.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe hun klasgenoot is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Vertel dat sommigen heel veel kunnen voelen en anderen weinig of niets. Vertel dat dit allemaal goed en niet raar is. Huilen mag maar hoeft niet!

* Laat de jongeren zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Vertel hoe de komende dagen gaan verlopen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel jongeren ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Geef de leerlingen na het vertellen de gelegenheid om tot zichzelf te komen. Door er met elkaar over te praten, door even naar buiten te gaan of door even alleen te zijn op een rustige plek in school. Spreek een tijd af dat iedereen weer in de klas is.

* Denk ook aan leerlingen die die dag afwezig zijn. Neem zo snel mogelijk contact op  en bespreek of de zieke leerling misschien toch even naar school kan komen.

*Als er leerlingen zijn die per se naar huis willen, bel dan de ouder(s) op. Vertel hen wat de situatie is en vraag eventueel of zij hun kind kunnen ophalen.

Breng zo snel mogelijk vrienden en vriendinnen van de leerling uit andere mentorklassen bijeen en vertel het nieuws
Houd bij het vertellen van het bericht rekening met dezelfde aandachtspunten als bij de aandachtspunten die hierboven staan bij 'hoe vertel ik het in de mentorklas'.

Alert
Wees erop bedacht dat kinderen die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.

Zorg voor uw collega's en voor uzelf
Dit is een heftige tijd. Wees er voor elkaar. Maar waak ervoor dat u zich niet verliest in regelzaken en het opvangen van anderen. Zoek zelf ook een uitlaatklep en praat over uw gevoelens.

De boodschap brengen in de andere klassen

* Laat zo mogelijk de eigen mentor het nieuws brengen in de andere klassen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de leerling is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Wees ook hier weer alert op leerlingen die al eerder een ingrijpend verlies meemaakten. Zij kunnen het extra moeilijk hebben.

* Laat de leerlingen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel jongeren ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Als het een klas betreft van een broer of zus van de overleden leerling , maak dan gezamenlijk een troostcadeau voor de klasgenoot die zijn broertje broer of zus moet missen.

* Denk ook aan leerlingen die die dag niet aanwezig zijn. Stel hen zo snel mogelijk op de hoogte.

Informeer en betrek de ouders van de klasgenoten zo snel mogelijk
Het is het beste om de ouders van klasgenoten van de overledene te bellen. Zij kunnen dan uit de eerste hand horen wat er is gebeurd. 

Informeer ouders van leerlingen uit andere klassen
Breng ouders van leerlingen uit andere klassen op de hoogte via een digitale nieuwsbrief .

* Wat er is gebeurd
* Organisatorische (rooster-)aanpassingen
* Contactpersonen op school
* Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
* Een eventuele afscheidsdienst op school
* Nazorg voor de leerlingen

Beantwoord vragen van ouders
Zorg dat er na schooltijd iemand aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. 
Informeer ex-klasgenoten

Informeer het schoolbestuur, de ouderraad en instanties die contact op zouden kunnen nemen met de nabestaanden

Ouderavond
Organiseer eventueel een ouderavond voor de ouders van klasgenoten van de overledene.

Doel van deze avond is ouders te informeren over wat er is gebeurd, hoe de school hiermee om gaat en over wat er gaat gebeuren in de periode erna.
U kunt de hulp van een deskundige inroepen bij de voorbereiding van de avond. Bijvoorbeeld iemand van de GGD. Deze persoon kan ook op de avond zelf aanwezig zijn om bijvoorbeeld vragen van ouders te beantwoorden.Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_4.jpg

Wees erop bedacht dat kinderen die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.