Organisatorische zaken

Overlijden van een dierbare13-18 jaarUw leerling is net overledenOrganisatorische zaken

Deskundige hulp
Schakel de hulp van een deskundige in voor de eerste dagen. Dat kan bijvoorbeeld via de GGD. Deze persoon kan ook zorgen voor opvang van het team en leerlingen.

Roosterwijzigingen doorvoeren
Rooster de mentor/coördinator van het crisisteam uit tot de uitvaart.
En rooster de docenten die bij de uitvaart aanwezig willen zijn op de betreffende dag uit.

Gedenkplek
Maak een gedenkplek op een centrale plek in school. Naast een foto en kaarsjes, kunnen er bijvoorbeeld persoonlijke dingen van de overleden leerling of herinneringen aan de overledene, worden bijgelegd.

Rustige ruimte inrichten
Zorg voor een lokaal of anderen ruimte waarin leerlingen die dat willen, zich kunnen terugtrekken.  Zorg voor een kleine gedenkplek in deze ruimte en voldoende ruimte om te zitten/liggen. Zorg voor water en bekertjes en voldoende zakdoekjes.

Rouwadvertentie
Plaats een rouwadvertentie. U kunt in overleg met de ouders kiezen voor een bepaalde krant en de dag van publicatie. Betrek de klasgenoten bij het opstellen van de advertentie.

Bloemen
Stel voor om namens klasgenoten bloemen te bestellen. Betrek de klasgenoten bijvoorbeeld bij het maken van een tekst voor op het lint. 

Activiteiten checken
Kijk kritisch naar activiteiten die school de komende dagen organiseert, zoals feesten, sportdagen en voorstellingen. Wellicht is het nodig deze activiteiten te cancellen of te verzetten.

Ouderavond organiseren
Organiseer eventueel een ouderavond, liefst op de eerste dag dat het nieuws bekend is geworden.

Afscheidsdienst
Organiseer desgewenst een afscheidsdienst op school. Betrek hier eventueel een externe deskundige bij.

Toestemming inspectie/rayonmanager/schoolbestuur
Als de school in verband met de uitvaart een dag(deel) dicht gaat, is er toestemming nodig van de inspectie. Ingrijpende roosterwijzigingen mogen formeel alleen worden uitgevoerd na overleg met de rayonmanager/het schoolbestuur.

Instanties die namens school post/mails versturen, inlichten
Het is erg pijnlijk om post te ontvangen voor of over een overleden kind. Daarom is het zaak om afdelingen (administratie bijvoorbeeld) en andere instanties die namens school post versturen. op de hoogte te brengen.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_5.jpg

Kijk kritisch naar activiteiten die school de komende dagen organiseert.