Wanneer zorgen maken?

Overlijden van een dierbare13-18 jaarWanneer zorgen maken?

Veerkracht
De meeste jongeren lukt het wonderbaarlijk goed om een ingrijpend verlies te verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is, maar dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Er zijn echter ook jongeren die er veel moeite mee hebben; ze lopen vast in hun rouwproces.

Signalen voor vastgelopen rouw
Deze laatste groep loopt een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen. Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert. Als u het volgende herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw:
* als een jongere lange tijd neerslachtig blijft;
* als een jongere niet meer wil leven;
* bij voortduring geen zin heeft in dagelijkse activiteiten;
* situaties, dingen of personen blijft vermijden die doen herinneren aan het verlies. Als vader altijd meeging naar popconcerten, het bezoek aan popconcerten blijven vermijden;
* als de ontwikkeling van de jongere over een langere periode stagneert;
* als een jongere langere tijd lichamelijke klachten heeft waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is;
* bij langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries;
* bij langdurig (zeer) angstig gedrag;
* als de jongere opeens heel negatief tegen allerlei dingen aankijkt. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat jongeren doorgaan met de dingen die ze altijd al deden;
* als een jongere langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes laat zien en zelf niets lijkt te verwerken;
* Bij voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen. Of als jongeren bij voortduring dingen opzettelijk vernielen;

In deze gevallen is het zinvol om uw zorg met de ouder(s) te delen. U kunt hen adviseren een hulpverlener in de omgeving te zoeken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_10.jpg

Voor advies of overleg kan de ouder/kunnen de ouders altijd contact opnemen met een rouw- en verliesdeskundige in hun omgeving.