Links

Overlijden van een dierbare4-6 jaarLinks

http://www.leraar24.nl/zoek/dossier?trefwoord=rouwverwerking
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag efficiënt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak.

www.kindenrouw.nl
Deze website is gericht op het geven van voorlichting aan ouders en kinderen wanneer een familielid of een voor het kind ander belangrijk persoon is overleden.
Kind en rouw richt zich ook tot scholen, clubs en verenigingen. Dit met als doel de sociale omgeving van het kind te helpen om op een juiste wijze te reageren op het rouwproces van het kind en de daarmee gepaard gaande verwerkingsproblemen.

www.weeswijzer.nu
Op deze weblog staan artikelen over weeskinderen in Nederland en over ontwikkelingen in onze maatschappij die hier mee te maken hebben.

www.bedjeindewolken.nl
Hoe praat je met een kind over de dood? Deze website adviseert boeken over verlies en heeft een schoolprogramma.

www.ziekmaarnietschoolziek.nl
Elke basisschool in Nederland wordt vroeger of later geconfronteerd met ernstig zieke leerlingen. Omdat zoiets meestal onaangekondigd gebeurt, kun je je er moeilijk op voorbereiden. De EHBZo-koffer richt zich op de Eerste Hulp Bij Zieke kinderen in het Onderwijs. Een toegankelijke cd-rom leidt de leerkracht stap voor stap in het proces van communicatie met het zieke kind, zijn ouders en zijn klasgenoten.

http://www.kankerspoken.nl/
Als je vader of moeder kanker heeft kan het aardig spoken in je hoofd.
Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden
en geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

http://www.sociaalemotioneel.nl/omgaanmet/00010/
Met behulp van oa. praktische tips en achtergrondinformatie proberen we de leraar in het basisonderwijs een steuntje in de rug te geven bij het omgaan met problemen op het gebied van rouwverwerking.

www.herinnerdingen.nl
op deze website kunnen kinderen en jongeren een monumentje maken voor een overleden dierbare

www.in-de-wolken.nl
Een webwinkel met allerlei aan kinderen/tieners en rouw en verlies gerelateerde boeken, brochures, kaarten, herinneringswerkboeken, spellen, rouwbanden etc.

www.troostgeschenk.nl
Een webwinkel vol troostcadeaus.

www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog organiseert kinderweekenden voor rouwende kinderen en hun ouders, heeft een telefonische informatielijn en beheert diverse fora voor rouwende kinderen en tieners.

www.kinderkanker.nl
Deze site gaat over kinderen met kanker. U vindt er algemene informatie over kanker bij kinderen, diagnose, erfelijkheid en behandeling.

www.verliesverwerken.nl
De website van landelijke stichting rouwbegeleiding.

www.rietfiddelaers.nl
Deze website geeft informatie over rouwverwerking en biedt trainingen en opleidingen aan in het verwerken van het verlies van een dierbare en specifiek op verlies van kinderen.

www.rouwkalender.nl
De rouwkalender brengt de realiteit van iedere dag uit het leven van een rouwende onder woorden.

www.monuta.nl/steun-geven
Via deze website kunt u nabestaanden laten weten dat u aan ze denkt.

www.niethier-weldichtbij.nl
Dit kwartetspel is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die meer over de achtergrond van de dood, een uitvaart en rouw willen leren.
Het spel geeft kinderen op een speelse manier en in een veilige omgeving de gelegenheid om te praten over sterven, de dood, begraven, cremeren en rouw. Zo kunnen ze zich een beetje voorbereiden op het verlies en de uitvaart van een dierbare.

www.voorjongehelden.nl
Voor Jonge Helden: kinderen en jongeren die een dierbare verloren door de dood of met scheiding te maken hebben.

www.oudersvanjongehelden.nl
Voor ouders van kinderen die te maken krijgen met de dood of scheiding.

www.jongeheldenopdebso.nl
Voor medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang informatie en praktische tips.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl
Voor opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere volwassenen die in hun naaste omgeving te maken hebben met kinderen en jongeren met rouw of scheiding.

www.nji.nl
Het overlijden van een ouder is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de achtergebleven partner en kinderen. Welke steun en begeleiding is er nodig om het leven weer op te pakken? En welke organisaties en zelfhulpgroepen zijn er om steun te krijgen?

www.nji.nl
Een kind verliezen is waarschijnlijk het ergste verlies dat een ouder kan overkomen. Ook voor eventuele zusjes en broertjes zijn de gevolgen groot. Hoe verloopt het rouwproces van ouders en andere gezinsleden? Hoe kan het gezin de draad weer oppakken? Dit dossier geeft ook een overzicht van voorzieningen en lotgenotenorganisaties waar het gezin steun of hulp van kan krijgen.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_5.jpg

Kent u nog een link die naar uw idee op deze pagina thuishoort?
Wij horen het graag via
info@stichtingjongehelden.nl