Het nieuws komt binnen

Overlijden van een dierbare7-9 jaarEen leerkracht is net overledenHet nieuws komt binnen

Controleer eerst het bericht!
Als het bericht niet van een officiële bron komt, dan zal het bericht eerst op juistheid gecontroleerd moeten worden door de schoolleiding.

Het team inlichten
Het is belangrijk dat de directeur zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bericht het hele team bij elkaar roept om iedereen in te lichten. Ook teamleden die die dag niet werken of door ziekte afwezig zijn.
Het is belangrijk dat ook gepensioneerde teamleden en andere andere ex-teamleden die de overledene kenden, op de hoogte te brengen.
Zorg dat er speciale aandacht is voor de teamleden die een nauwe band hadden met de overledene. Zorg zomogelijk zij de eerstkomende uren vervangen worden voor de klas.

Vervanging van de overleden leerkracht
Ook is het van belang dat zo snel mogelijk een vervanger wordt gezocht om voorlopig waar te nemen in de klas van de overleden collega. Dit is bij voorkeur een leerkracht die de leerlingen al kennen, waar ze al vertrouwd mee zijn.

Bepaal wie contactpersoon/coördinator wordt
Het is belangrijk dat er op school één contactpersoon is die alles rondom het overlijden coördineert. Hij of zij geeft leiding aan het crisisteam. Dit kan de directeur zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgmedewerker.

Formeer een crisisteam
Naast de coördinator bestaat een crisisteam meestal uit iemand van de schoolleiding, een leerkracht (bijvoorbeeld de duo-leerkracht als daarvan sprake is), de intern begeleider en eventueel een externe deskundige.

Het crisisteam is verantwoordelijk voor:
*informeren van de betrokkenen
*organisatorische aanpassingen
*opvang van leerlingen en collega's
*communicatie met de ouders
*regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart
*administratieve afwikkeling
*nazorg aan alle betrokkenen.

Neem zo snel mogelijk contact op met de familie van het overleden teamlid
Het is belangrijk dat de school zo snel mogelijk contact opneemt met de familie van het overleden teamlid. Dit kan door de directeur of coördinator worden gedaan. Voor de nabestaanden is contact met de school vaak erg belangrijk. Als u belt, vraagt dan altijd eerst of het gelegen komt. Overleg met de familie over wanneer u het beste kunt bellen om wat uitgebreider vragen te stellen. Meestal is het zo dat de familie eerst contact gehad moeten hebben met de uitvaartonderneming voordat zij alle vragen kunnen beantwoorden.

Zorg voor ondersteuning
Zorg ervoor dat er op school iemand aanwezig is ter ondersteuning van de leerkrachten en de direct betrokken leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld iemand van de GGD zijn of van Slachtofferhulp.

Informatie en advies op maat
Als u als team (of deel van het team) behoefte heeft een een informatieve bijeenkomst over kinderen en rouw op school, waarbij de huidige situatie centraal staat, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Helden. Twee ervaren coaches verzorgen in overleg een bijeenkomst met veel praktische informatie, advies op maat en ruimte voor het proces van het team.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_4.jpg

Zorg ervoor dat er op school iemand aanwezig is ter ondersteuning van de leerkrachten en de direct betrokken leerlingen.