Doen!

Overlijden van een dierbare7-9 jaarEen leerling is < een jaar overledenDoen!

Stoel laten staan
Laat gedurende het schooljaar waarin de leerling overleed, het stoeltje (met naam) in de klas staan.

Kapstok laten hangen
Laat gedurende het schooljaar waarin de leerling overleed, de kapstok (met naam) zoals hij was.

Contact met ouders overleden leerling
Draag zorg voor een goed contact met de ouders. Voor de ouders waarvan het kind is overleden, is contact met de school vaak erg belangrijk. Nodig hen uit voor activiteiten op school. Ze kunnen zelf bepalen of ze willen komen. Het feit dat er aan hen gedacht wordt, helpt ouders vaak heel erg.
U kunt bijvoorbeeld:
-een foto van de herinneringsplek in de klas opsturen.
-Op de verjaardag van hun overleden kind met de hele klas een kaart maken en deze naar de ouders opsturen. Zo laat u hen zien dat de kinderen en u hun kind niet vergeten zijn!

Herinnerplek laten staan in de klas
Laat gedurende het schooljaar waarin de leerling overleed de herinneringsplek in tact. Geef kinderen steeds de gelegenheid er iets bij te zetten.

Regelmatig even (kort) stil staan bij het gemis van de leerling
Dit kan van tevroren gepland zijn. U kunt echter ook inspringen op signalen uit de klas. Het hoeven geen ellenlange kringgesprekken te zijn. Het voorlezen van een boekje kan ook een goeie aanleiding zijn om met de kinderen over het verlies van hun klasgenootje te praten.

Verjaardag
Hou goed in de gaten wanneer de verjaardag van de overleden leerling is. Het is voor kinderen fijn om hier aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld door op deze dag een tekening te maken voor hun overleden klasgenootje. Misschien willen de kinderen wel de stoel versieren van hem of haar. Of héél hard 'er is er een jarig' te zingen.... U kunt eventueel ook zorgen voor een kleine tractatie voor de kinderen. De beste vriendjes/vriendinnetjes van de overledene kunnen dan uitdelen.

Sterfdag
Als de datum van de sterfdag nadert, denk dan vast na over een manier om de overleden leerling op deze dag te herdenken. Enkele ideeën:
Ballonnen oplaten
Op of rond deze dag kunnen de kinderen een boodschap of een herinnering op een klein papiertje schrijven/tekenen voor hun overleden klasgenoot. De boodschappen kunnen aan een grote heliumballon gemaakt worden en met de hele groep worden opgelaten.
Een monumentje maken op www.herinnerdingen.nl
De klasgenoten van de overleden leerling kunnen foto's verzamelen van dingen die herinneren aan hun overleden klasgenootje, een tekst erbij schrijven en deze inspreken. Als het monument klaar is, kan het bijvoorbeeld getoond worden aan de ouders van het overleden kind.
Graf bezoeken
U kunt bijvoorbeeld rond deze dag met alle kinderen die dat willen een bezoek te brengen aan de begraafplaats. Als het kind niet is begraven kan het ook een plek zijn waar het kind graag kwam toen het nog leefde. Hier kan dan een klein ritueel plaatsvinden. Bijvoorbeeld het om de beurt neerleggen van een zelfgemaakte bloem. Doe zoiets altijd in overleg met de ouders en de kinderen zelf. Laat kinderen de keuze of ze mee willen.
Overleg ook altijd met de ouders van het overleden kind. Misschien vinden zij het prettig om erbij te zijn.
Schilderij maken
Een andere mogelijkheid is om met de hele groep een groot schilderij te maken. Dit schilderij kan in de klas gehangen worden of aan de ouders van de overleden leerling worden aangeboden.

Alert op rouwreacties
Vaak duurt het een tijd(je) voordat kinderen een ingrijpend verlies gaan verwerken. Er is heel lang niets aan ze te merken en ineens worden ze 'anders'. Ze denken anders, voelen zich anders of gedragen zich anders. Zie ook: Belangrijk om te weten.

Informatie en advies op maat
Als u als team (of deel van het team) behoefte heeft een een informatieve bijeenkomst over kinderen en rouw op school, waarbij de huidige situatie centraal staat, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Helden. Twee ervaren coaches verzorgen in overleg een bijeenkomst met veel praktische informatie, advies op maat en ruimte voor het proces van het team.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_3.jpg

Houd de overleden leerling 'levend' door diens spullen intact te laten en stil te staan bij de verjaardag en sterfdag.