Belangrijk om te weten

Scheiding10-12 jaarBelangrijk om te wetenBelangrijk om te weten

Elk kind verwerkt een scheiding anders
Een scheiding is te vergelijken met een rouwproces. Elke kind rouwt op zijn eigen manier en uit zijn gevoelens op zijn eigen manier. Daar is geen vast patroon voor. Toch zijn er wel gedragingen, gedachten en gevoelens die vaak voorkomen. Hoe kinderen van deze leeftijd deze gevoelens en gedachten uiten, verschilt per kind en per moment. Kinderen zijn niet in staat om continu verdrietig te zijn. Ze rouwen op en af. Een kind kan plotseling overdonderd worden door verdrietige gevoelens en even later alweer vrolijk een spel spelen. Dat zet volwassenen wel eens op het verkeerde been maar dit wisselen tussen verdriet en gewoon functioneren, is gezond gedrag.

Extra ingewikkeld
Kinderen van deze leeftijd zijn nog steeds afhankelijk van hun ouders voor emotionele steun en begeleiding. Aan de andere kant is acceptatie bij leeftijdgenoten heel belangrijk. Het kind wil voor vrienden en vriendinnen de indruk wekken dat het het leven en alle bijbehorende emoties onder controle heeft. Een scheiding komt dan heel slecht uit: dit kan ertoe leiden dat leeftijdsgenoten merken dat ze hun emoties en leven niet onder controle hebben. Dit maakt het omgaan met de scheiding extra ingewikkeld.

Meer affiniteit met ouder van andere sexe
In deze leeftijdsfase hebben kinderen vaak meer interesse in de ouder van de andere sexe. Een logisch gevolg van hun verhoogde interesse in het andere geslacht. Tijdens of na een scheiding kan het lijken of het kind partij trekt voor de ouder van het andere geslacht.

Beleving van de scheiding
Kinderen van deze leeftijd zijn vaak al goed in staat om emoties, angsten en problemen onder woorden te brengen.Een kind van deze leeftijd zal de scheiding over het algemeen op twee manieren verwerken: rationeel en emotioneel.

Rationeel
Kinderen in deze leeftijdsgroep begrijpen meestal goed wat er binnen het gezin speelt en ze kennen de consequenties van de scheiding. Dit betekent niet dat het kind de scheiding accepteert, maar het maakt de acceptatie ervan wel makkelijker. Kinderen van deze leeftijd kunnen vragen stellen over het waarom van de scheiding en over concrete omstandigheden en gebeurtenissen.

Emotioneel
Ook verwerken deze kinderen de scheiding emotioneel. Hier gaat het meer om de beleving van de scheiding. Wat voelt een kind en hoe voelt het zich?

Uitstellen van de verwerking
Vaak komt een kind pas na een jaar of nog (veel) langer toe aan het verwerken van de scheiding. Het eerste jaar is een jaar van zich proberen aan te passen en te overleven. Pas als er (betrekkelijke) rust en veiligheid is, is er mogelijk ruimte voor rouw. Deze zogenaamde uitgestelde rouw kan ervoor zorgen dat niet meer de link wordt gelegd tussen de scheiding en de gedragingen van een kind. Het is tenslotte ‘alweer’ twee jaar geleden dat ouders besloten te gaan scheiden…. De rouw uit zich vaak in lichamelijke klachten, lastig gedrag, verstoorde eet- en slaappatronen, boosheid, hevig verdriet of angsten.

Herenigingswens
Veel scheidingkinderen houden een herenigingswens. Ook als ze weten dat het niet meer goed gaat komen. Het is belangrijk dat kinderen weten dat het heel gewoon is om deze wens te hebben.
Wij vroegen een aantal kinderen en jongeren waarvan de ouders al meerder jaren gescheiden zijn, wat hun grootste wens is:

Het is nooit klaar
Als een kind een scheiding meemaakt, draagt het dit verlies de rest van zijn of haar leven met zich mee, niet altijd op de voorgrond maar wel op de achtergrond. En het kan door iets wat er gebeurt altijd weer opnieuw tevoorschijn springen. Het verdriet wordt, als het goed is, wel minder aanwezig en minder pijnlijk en het leven kan gewoon weer leuk worden. Ook wanneer een kind de scheiding gezond kan verwerken, duikt op bepaalde momenten het rouwgevoel ineens op. Daniëlle (13) (haar ouders scheidden 4 jaar geleden) vertelt dat zij nog steeds op verjaardagen een vervelend gevoel kan hebben:

Rouwen is nooit klaar! Bijvoorbeeld als op de verjaardag papa en mama er niet tegelijk willen zijn terwijl dat de grootste wens is. Of wanneer het bij een vriendje ziet hoe leuk de ouders het met elkaar hebben.

Schoolbeleid rondom scheiding
Het is belangrijk dat uw school een duidelijk beleid hanteert rondom scheiding. Dit kan worden vastgelegd in een zogenaamd scheidingsprotocol. Als basis hiervoor kunt u een algemeen protocol nemen en dit, in overleg met het hele team, aanpassen aan het beleid en de visie van uw school. U kunt hier een basisprotocol downloaden. Vaak werkt het heel goed om een leerkracht of zorgmedewerker of directielid te benoemen tot ‘scheidingscoordinator´. Deze persoon beheert onder andere protocollen, verzamelt alles kennis en informatie over het thema en coördineert ook dat de nieuwe gezinsgegevens worden doorgevoerd. Opdat alle post en mail vanuit school vanaf dat moment naar beide ouders wordt gestuurd.

Jonge Helden Scholenproject op school
Stichting Jonge Helden heeft scholenprojecten ontwikkeld rondom kinderen en rouw en verlies. Ook uw school kan een Jonge Helden Scholenproject aanvragen. Onderdeel van zo’n project is een Jonge Helden Verliesworkshop voor leerkrachten, zorgmedewerkers en directie.
Daarnaast is er keuze uit twee lotgenotenprogramma’s: het Kameleonprogramma voor scheidingskinderen en het Sterprogramma voor kinderen die een gezinslid verloren door de dood. Deze programma's zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 3. Voor meer informatie klik hier.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_1.jpg

Als een kind een scheiding meemaakt, draagt het dit verlies de rest van zijn of haar leven met zich mee. Niet altijd op de voorgrond, maar wel op de achtergrond. En het kan door iets wat er gebeurt altijd weer opnieuw tevoorschijn springen.