Doeboek: Kinderen en echtscheiding

Scheiding10-12 jaarBoekentipsDoeboek: Kinderen en echtscheiding

Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders.Kinderen kunnen dit dagboek van Thomas in hun eentje lezen. Bij elke dag staan een aantal vragen waar ze over na kunnen denken, als ze dat willen. Thomas heeft alle stappen van het echtscheidingsproces meegemaakt. Een andere doelgroep zijn uiteraard de ouders. Wat Thomas schrijft, kan hen beter doen begrijpen wat hun eigen kinderen ervaren. Dit kan ouders helpen hen optimaal te begeleiden.
Ludo Driessen - Garant, 2002 - ISBN 90-441-1200-7