Doen!

Scheiding10-12 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Troostcadeautje
Vaak begint een kind pas na een jaar (of langer) met het verwerken van de scheiding. Met alle emoties van dien. Als je merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het kind dan een troostcadeautje; bijvoorbeeld een zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng, een dagboek of een kinderboek over scheiding. Voor boekentips klik hier.

Wijs uw leerling op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 10-12.

Wijs het kind op een forum voor kinderen van gescheiden ouders
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.php?f=1

Moedig het kind aan hulp te vragen
Vertel hem dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.
Daniëlle (13), zelf scheidingskind, heeft een idee over hoe u dat kunt doen:


Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die je anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd. Stel zo nodig de eisen wat bij.
Verlaag de druk zo nodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus maar wel als het nodig lijkt.

Maak bespreekbaar 1 op 1
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Denk niet dat dit na een jaar over is. Stem af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op in kunt springen. Vaak gaat het praten beter als je samen iets doet (het bord schoonmaken…). Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten en begin er niet over als er andere kinderen bij zijn!

U kunt een kind dat het moeilijk vindt om te praten ook een dagboek of iets vergelijkbaars geven. Hierin kan het kind van alles opschrijven over de scheiding.
De ouders van Caroline (15) scheidden toen ze 10 was. Ze praatte niet graag maar zij vond het wel fijn om op te schrijven wat haar bezig hield:


Maak bespreekbaar in de klas
Maak verdriet in het algemeen en scheiding in het bijzonder, bespreekbaar in de klas. Voor werkvormen en kopieerbladen, klik hier. Als u dit doet, overleg dan van tevoren met kinderen die met scheiding te maken hebben. Vraag hen of ze wel of niet willen dat verteld wordt over de scheiding van hun ouders. En als ze het wel willen, of ze het zelf willen vertellen of liever willen dat juf of meester dat doet.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die hij uitzendt en benoem ze naar hem toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…”. Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Hij voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Doseer geef extra aandacht
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Feestdagen
Houd het kind extra in de gaten rondom dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.
Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zo nodig per mail op maat advies vragen.

Deel zorgen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van scheidingskinderen zorgelijk zijn, klik hier.
Heeft u een vermoeden dat er behoefte is aan professionele hulp voor het kind, bespreek dit dan met de ouders.
De ouders van Rose scheidden toen zij nog heel jong was. Zij heeft haar hele jeugd geworsteld met problemen als gevolg van de scheiding. Uiteindelijk heeft school in overleg met haar ouders een schoolpsycholoog ingeschakeld voor Rose:


Communiceer met beide ouder
s
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt. 

Spreekuur voor gescheiden ouders
Als er veel kinderen van gescheiden ouders zijn, is het raadzaam een spreekuur in te stellen waar ouders kort even in gesprek gaan met bijvoorbeeld de intern begeleider.

Wees alert op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schoolreisjes.

Een Jonge Helden Scholenproject op school
School kan een Jonge Helden Scholenproject aanvragen. Onderdeel van zo’n project is een Jonge Helden Verliesworkshop voor leerkrachten, zorgmedewerkers en directie.
Daarnaast is er keuze uit twee lotgenotenprogramma’s: het Kameleonprogramma voor scheidingskinderen en het Sterprogramma voor kinderen die een gezinslid verloren door de dood. De programma's zijn geschikt voor kinderen uit groep 3 en hoger. Voor meer informatie klik hier.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_8.jpg

Bente (11) hoorde twee jaar geleden dat haar ouders gingen scheiden:
"Het is niet zo dat na de scheiding je leven niet meer leuk is. Nou ja, het blijft wel stom, maar het bederft niet je leven."