Doen!

Scheiding10-12 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Maak het bespreekbaar in de klas
Het is voor kinderen vaak fijn als de klas weet dat hun ouders gaan scheiden. Overleg met de leerling of hij/zij dat ook prettig vindt. Als dat zo is, overleg dan met de leerling over de manier waarop het verteld kan worden. Wil hij of zij het zelf vertellen? Wil hij of zij dat u het vertelt? En op welke manier?
Toen Britt (11) had gehoord dat haar ouders gingen scheiden, was er veel aandacht voor in de klas. Ze vertelt hoe dat voor haar was:

U kunt ook een boek of een werkvorm gebruiken om de scheiding van de ouders van een leerling bespreekbaar te maken. Voor werkvormen en kopieerbladen, klik hier.

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng of een boek. Voor Boekentips klik hier. Op www.in-de-wolken.nl zijn allerlei boeken en andere dingen te koop die te maken hebben met schieding en kinderen.

Moedig het kind aan hulp te vragen
Vraag regelmatig even hoe het gaat en laat weten dat het bij u terecht kan voor vragen en/of problemen. Doe dit bij voorkeur niet waar andere kinderen bij zijn maar op momenten dat u alleen bent met het kind.
Sterre (12) vertelt hoe fijn het voor haar is dat ze altijd terecht kon en kan bij haar juf:

Pien (14) heeft de volgende tip voor leerkrachten:


Wijs uw leerling op voorjongehelden.nl
Op deze website staan heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 10-12. 

Wijs het kind op een forum voor kinderen van gescheiden ouders
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.php?f=1

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel zo nodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zo nodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus maar wel als het nodig lijkt.

Maak bespreekbaar 1 op 1
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op in kunt springen. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze op school zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd.
Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.
Caroline (15) was 10 toen haar ouders scheidden, zij zegt er het volgende over:


Ontschuldigen
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ook op deze leeftijd. Ze hebben het gevoel dat zij het hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen hun ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun ouders niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze voelen dan dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees discreet
Stel dat de scheiding nog niet bekend is bij de meesten, ga dan goed om met het ‘geheim’ van de scheiding. Door bijvoorbeeld even een knipoog te geven, weet een kind dat u er ook van weet.

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het kind kwijt.

Doseer extra aandacht geven
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt hij zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Wees alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Deel zorgen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kinderen van deze leeftijd zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Heeft u een vermoeden dat er behoefte is aan professionele hulp voor het kind, bespreek dit dan met de ouders.
De ouders van Rose scheidden toen zij nog heel jong was. Zij heeft haar hele jeugd geworsteld met problemen als gevolg van de scheiding. Uiteindelijk heeft school in overleg met haar ouders een schoolpsycholoog ingeschakeld voor Rose:


Communiceer met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt. 

Spreekuur voor gescheiden ouders
Als er veel kinderen van gescheiden ouders zijn, is het raadzaam een spreekuur in te stellen waar ouders kort even in gesprek gaan met bijvoorbeeld de intern begeleider.

Wees alert op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schoolreisjes en dergelijke.

Een Jonge Helden Scholenproject op school
School kan een Jonge Helden Scholenproject aanvragen. Onderdeel van zo’n project is een Jonge Helden Verliesworkshop voor leerkrachten, zorgmedewerkers en directie.
Daarnaast is er keuze uit twee lotgenotenprogramma’s: het Kameleonprogramma voor scheidingskinderen en het Sterprogramma voor kinderen die een gezinslid verloren door de dood. Voor meer informatie over het Kameleonprogramma klik hier.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_6.jpg

Victor (10) hoorde drie jaar geleden dat zijn ouders gingen scheiden:
"Eigenlijk praat ik er nooit over, ik kan dat gewoon niet. Alleen soms met mijn tante. Zij heeft het vroeger ook meegemaakt. Ze vertelt dan dingen over zichzelf van toen ze kind was en dat lijkt heel erg op mij. Dat vind ik heel fijn om te horen. Maar soms is het niet fijn, dan vraagt ze maar door."