Niet doen!

Scheiding10-12 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Niet doen!

Denken dat een kind het na een paar maanden wel verwerkt heeft
Vaak beseffen kinderen na een paar maanden nog niet eens wat de scheiding gaat betekenen. In het eerste jaar gebeurt er meestal zoveel, dat kinderen vooral overleven. Pas na dat eerste jaar of nog (veel) later, gaan kinderen vaak rouwen om een scheiding.
Het rouwen om een scheiding gaat nooit helemaal over. Gelukkig kunnen de meeste scheidingskinderen zich desondanks toch gezond ontwikkelen. Maar voor de meeste kinderen en jongeren blijft een scheiding tot in de lengte van jaren iets wat ingrijpt in hun leven.
Veel kinderen (en jongeren!) blijven de wens houden dat hun ouders weer bij elkaar komen, ook na jaren:

Eigen oordeel hebben
Stel, u bent principieel tegen scheidingen. Probeer uw eigen mening hierover opzij te zetten. Het is belangrijk dat u een kind in de klas kunt steunen als hij het moeilijk heeft. Hij mag niet de dupe van uw oordeel over scheidingen worden. 

Ouder vervangen
Probeer niet een vervangende ouder te zijn en met oplossingen voor de scheiding te komen. De pijn van een scheiding kunt u niet oplossen. Probeer wel het gevoel van het kind serieus te nemen.

Partij kiezen
Kies geen partij voor een van de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het kind kwijt.

Veralgemeniseren
Veralgemeniseer een scheiding niet. Iedere scheiding is anders. En ieder kind is anders.

Redder worden
Probeer geen redder van het kind te worden en een kind te veel te helpen. U kunt hem steunen. Maar hij moet zelf zijn oplossingen kunnen vinden. Anders wordt hij te afhankelijk van uw hulp. Het is aan u om de pijn van het kind te kunnen verdragen.

Eigen emoties onderdrukken
U kunt een kind beter ondersteunen als u uw verdriet toelaat, als u het voelt opkomen. Geef er woorden aan: ik ben ook verdrietig voor je omdat je ouders gaan scheiden. Dan zijn we gewoon even samen verdrietig, dat is ook niet erg. Verdriet en tranen zijn niet erg maar als je je verdriet niet in de hand hebt dan wordt het kind angstig.

Verzwijgen
Verzwijg de scheiding en het verdriet niet maar maak het bespreekbaar. Wegstoppen van hun verdriet helpt kinderen niet. Belangrijk is wel dat u aansluit bij het kind en dat het niet allemaal vanuit u komt. Kinderen geven vaak signalen die u kunt oppakken.

Aandringen
Het is fijn als mensen vragen hoe het met je gaat en interesse in je tonen, vindt Jesse van 14 (zijn ouders scheidden toen hij 8 was). Maar dring niet aan:

Met vrienden erbij
De meeste kinderen vinden het prettiger als hun leerkracht vraagt hoe het met ze gaat, als er geen andere kinderen bij zijn. Jesse (14) vertelt waarom:

Corrigeren
Als een kind met gescheiden ouders zegt: ik haat mijn vader en die stomme vrouw van hem. Luister naar de onderliggende boodschap en reageer daarop. Bijvoorbeeld: het is vast heel moeilijk om je vader met een andere vrouw te zien dan je eigen moeder. Ik kan me voorstellen dat je daar goed van baalt!

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_7.jpg

U kunt een kind beter ondersteunen als u uw verdriet toelaat