Links

Scheiding10-12 jaarLinks

www.leraar24.nl
Online platform voor en door leraren. Met praktische informatie en filmpjes over jongeren en scheiding.

http://www.sep.nl/
Over de gevolgen en gevoelens van echtscheiding bij onder andere ouders en kinderen. Met handige checklists, een scheidingsprotocol voor scholen en nog veel meer praktische informatie.

www.kiesinfo.com
Samenwerkingsverband Klassenwerk ontwikkelde het preventieve hulpprogramma KIES: Kinderen in Echtscheiding Situatie. Zij biedt trainingen voor aspirant-KIES-coaches aan. Daarnaast leidt Klassenwerk zogenoemde KIES-omgangbegeleiders op.

www.kennislink.nl
Populair-wetenschappelijke website met diverse publicaties over echtscheiding. Handig voor ouders, leerkrachten en personen in de omgeving van gescheiden ouders.

www.kennisnet.nl
Website met informatie specifiek voor het onderwijs. Met diverse artikelen voor leerkrachten over echtscheiding.

www.ggdgooi.nl
Website met artikelen voor ouders en leerkrachten. Wat te doen als kinderen en jongeren betrokken zijn geweest bij schokkende gebeurtenissen? Ook met te downloaden brochure.

www.bureaujeugdzorg.info
Soms heeft een kind/ jongere hulp nodig, soms het hele gezin. Website voor kinderen, jongeren, ouders en andere personen in de omgeving. Met adressen en telefoonnummers van alle bureaus in Nederland.

www.stichtingechelon.nl
Een uitgebreid protocol voor leerkrachten. Met de gevolgen van scheiding voor kinderen. Ook praktische tips hoe hier mee om te gaan.

www.ouders.net
Website met informatie om een goede samenwerking tussen school en thuis te stimuleren. Handig te downloaden scheidingsprotocol hoe gescheiden ouders te informeren.

www.uu.nl
Website van de Universiteit van Utrecht. Met aantal artikelen over de gevolgen bij kinderen van echtscheiding en hoe hiermee om te gaan.

http://www.sociaalemotioneel.nl/omgaanmet/00010/
Met behulp van o.a. praktische tips en achtergrondinformatie probeert deze website de leraar in het basisonderwijs een steuntje in de rug te geven bij het omgaan met problemen om op het gebied van scheiding.

www.voorjongehelden.nl
Voor Jonge Helden: kinderen en jongeren die een dierbare verloren door de dood of met scheiding te maken hebben.

www.oudersvanjongehelden.nl
Voor ouders van kinderen die te maken krijgen met de dood of scheiding.

www.jongeheldenopdebso.nl
Voor medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang informatie en praktische tips.

www.jongeheldeninjeomgeving.nl
Voor opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere volwassenen die in hun naaste omgeving te maken hebben met kinderen en jongeren met rouw of scheiding.

www.nji.nl
Naar schatting 15 procent van de kinderen in Nederland maakt een scheiding mee. Wat voor gevolgen heeft dit voor de kinderen? En wat betekent dit voor de ouders, de opvoeding en het contact tussen ouders en kinderen?
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12.jpg

Kent u nog een link die naar uw idee op deze pagina thuishoort?
Wij horen het graag via info@stichtingjongehelden.nl