Wanneer zorgen maken

Scheiding10-12 jaarWanneer zorgen maken

Veerkracht
De meeste kinderen lukt het wonderbaarlijk goed om een scheiding te verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is maar dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Maar tegelijkertijd zijn er ook kinderen die er veel moeite mee hebben, ze lopen vast in hun verwerkingsproces.

Risicogroep
Vaak zijn dat scheidingskinderen die door de omstandigheden van de scheiding tot een risicogroep behoren. Scheidingen met de meest nadelige gevolgen voor kinderen zijn scheidingen waarbij:

1. Ouderlijke conflicten blijven voortduren na de scheiding. Kinderen die dit meemaken lopen de meeste schade op, vaak levenslang.
2. De ouder waarbij het kind woont problemen heeft.
3. Het kind veel veranderingen heeft doorgemaakt als gevolg van de scheiding (bijvoorbeeld: verhuizing, andere school, contactverlies met een deel van de familie, contactverlies met de andere ouder, financiële achteruitgang etc).
4. Sprake is van sterke financiële achteruitgang.
5. Een slechte band met de uitwonende ouder bestaat.

Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om (ernstige) emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.

Zorgelijk gedrag herkennen
Het is niet altijd even gemakkelijk om zorgelijk gedrag te definiëren. Als u het volgende herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw:

* als een kind lange tijd neerslachtig blijft

* bij voortduring geen zin heeft in dagelijkse activiteiten

* situaties, dingen of personen blijft vermijden

* als de ontwikkeling van het kind over een langere periode stagneert

* als een kind langere tijd lichamelijke klachten heeft waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is

* bij langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries

* bij langdurig (zeer) angstig gedrag

* als het kind opeens heel negatief tegen allerlei dingen aankijkt. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat kinderen doorgaan met de dingen die ze altijd al deden.

* als een kind langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes laat zien en zelf niets lijkt te verwerken.

* bij voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen. Of als een kind bij voortduring dingen stuk maakt.

*als het kind alleen maar negatief spreekt over de uitwonende ouder, alles gelooft wat de andere ouder zegt over de uitwonende ouder, terwijl de band met de uitwonende ouder voor de scheiding goed was. Er kan sprake zijn van het zogenaamde ouderverstotingssyndroom.

*als het kind bij voortduring niet over de scheiding praat en onaangedaan overkomt. Als het overdreven behulpzaam is naar ouder(s), niet meer echt enthousiast kan zijn, nergens door van slag raakt.

*als het kind steunpilaar van de ouder(s) lijkt. Als het kind betrokken wordt bij de problemen van ouders en de zorg voor ouder op zich neemt (parentificatie).

*als het kind ‘verkeerde’ vrienden heeft.

Zorg delen
In deze gevallen is het zinvol om uw zorg met de ouder(s) te delen. U kunt hen adviseren een hulpverlener in de omgeving te zoeken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_4.jpg

Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.