Gedrag

Scheiding13 -18 jaarBelangrijk om te wetenGedrag

HOE KUNNEN 13-18-JARIGEN ZICH GEDRAGEN TIJDENS EN NA EEN SCHEIDING?

Zeer aanwezig gedrag
Tieners (jongens vaker) kunnen heel nadrukkelijk hun aanwezigheid laten zien. Zich opwerpen als de clown of de leider van een groep. Ook kunnen ze groepsactiviteiten saboteren waar ze zelf niet hun nadrukkelijk aanwezige stempel kunnen drukken.

Teruggetrokken gedrag
Sommige tieners trekken zich terug en hebben (veel) minder contact met leeftijdgenoten. Ze zijn stiller en minder betrokken bij de groep.

Opstandig gedrag
Pubers kunnen zich meer gaan afzetten tegen de leerkracht of leeftijdgenoten. Dit is ‘gewoon’ in deze fase. Tijdens of na een scheiding kan dit gedrag echter heviger zijn; het is een verdedigingswapen!

(Te) veel rekening houden
Vooral meisjes kunnen de neiging hebben om veel rekening te houden met hun ouders.
Caroline (15) doet dit ook:

Rose (18) heeft vanaf het moment dat haar ouders scheidden, 16 jaar geleden, (te) veel rekening gehouden met haar ouders:

Rose hield zoveel rekening met haar ouders dat zij op een gegeven moment begon te liegen om haar ouders niet teleur te stellen:

Minder goed concentreren

Slechtere schoolprestaties
Ze besteden soms minder aandacht aan schoolwerk dat ze moeten maken, zijn tijdelijk minder gemotiveerd.

Weinig emoties tonen
Sommige tieners laten weinig hun gevoelens zien; de scheiding lijkt hen op het eerste gezicht weinig te kunnen schelen. Meestal is het tegendeel waar. Ze weten zich geen raad met hun gevoelens en laten hun binnenkant voor wat het is. Of ze sluiten zich erg af voor hun gevoel als een soort overlevingsstratiegie.

Uitstellen van verdriet
Kinderen kunnen hun eigen verdriet uitstellen als een ouder door zijn of haar eigen verdriet emotioneel niet beschikbaar is. Het kind wacht tot het voldoende veiligheid ervaart om te rouwen.

Agressief gedrag
Kinderen kunnen zich agressiever gaan gedragen op school of daarbuiten. Ze kunnen ook destructief gedrag laten zien.

Spijbelen

Meer ziekteverzuim

(Toenemend) middelengebruik
Bijvoorbeeld gebruik alcohol, roken, (soft)drugs

Projecteren van eigen gedachten en gevoelens op jongere broertjes en zusjes
Tieners kunnen hun eigen gevoelens verborgen willen houden. Zij praten liever over de gevoelens van hun broertjes of zusjes en het feit dat ze zich daar zorgen over maken. Vaak vertellen ze zo, indirect, iets over hun eigen gevoelens.

Voor ouder(s) zorgen
Sommige pubers (vaak meisjes) werpen zich op als steunpilaar voor de ouder(s). Het kind wordt als het ware ouder van de ouder. (Parentificatie). Dit gedrag is zorgelijk.

Ongezonde vriendschappen aangaan
De vriendschappen van pubers kunnen veel zeggen over hun gemoedstoestand. Bepaalde vriendschappen kunnen een indirecte manier zijn om met eigen gevoelens om te gaan. Een puber die heel erg boos is over de scheiding kan trekken naar (groepen) kinderen die pesten of agressief of destructief gedrag laten zien. Een tiener die zich hulpeloos voelt, kan vriendschap sluiten met kinderen die ‘zielig’ zijn en hun hulp nodig hebben.

Als bepaald gedrag heel sterk aanwezig is of heel erg lang aanhoudt, kan dit reden tot zorg geven. Zie Wanneer zorgen maken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_5.jpg

Sommige tieners laten weinig hun gevoelens zien; de scheiding lijkt hen op het eerste gezicht weinig te kunnen schelen. Meestal is het tegendeel waar.