Doen!

Scheiding13 -18 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Wijs uw leerling op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie en tips voor scheidingskinderen van 13-18 jaar.

Maak contact en moedig uw leerling aan hulp te vragen
Vraag regelmatig even hoe het gaat en laat weten dat het bij u terecht kan voor vragen en/of problemen. Doe dit niet waar andere leerlingen bij zijn maar op momenten dat u alleen bent met de leerling.

Daniëlle (13) heeft daar het volgende idee over:


Pien (14) heeft ook een tip voor docenten en mentoren:


Soms is het voor een leerling minder confronterend als u als mentor of docent per email of whatsapp vraagt hoe het gaat en hoe u zou kunnen helpen.

Forum en Chat
Wijs hem of haar op het online platform Villa Pinedo voor jongeren die met scheiding te maken hebben.

Troostcadeautje
Vaak begint een tiener pas na een jaar (of langer) met het verwerken van de scheiding. Met alle emoties van dien. Als u merkt dat een leerling het moeilijk heeft, geef hem of haar dan een 'troostcadeautje'. Bijvoorbeeld een zorgenpoppetje (wereldwinkel), een tienerstreng, een kaart en/of een boek (te leen), bijvoorbeeld Mijn ouders gaan scheiden, en ik dan? Hiermee maakt u het ook gemakkelijk om een eerste gesprekje aan te knopen.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met de leerling gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt hij of zij gestimuleerd om zich te uiten en voelt zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Blijf grenzen stellen
Vaak beginnen jongeren pas een jaar of langer na het bekend worden van de scheiding met verwerken. Dat kan zich uiten in negatief gedrag. Probeer dit te herkennen en maak het bespreekbaar maar ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. 

Reageren neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van de leerling. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zonodig door de eisen aan de leerling iets aan te passen. Niet zonder meer dus maar wel als het nodig lijkt.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Jongeren voelen zich zo gezien en begrepen. Ze voelen dan dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees neutraal
Geef naar uw leerling toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u uw leerling kwijt.

Doseer extra aandacht geven
Geef de leerling soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt hij zich in een uitzonderingspositie geplaatst. Doe het als er geen medeleerlingen bij zijn.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Deel zorgen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van hun kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kinderen van deze leeftijd zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Heeft u een vermoeden dat er behoefte is aan professionele hulp voor uw leerling, bespreek dit dan met de leerling en ouders.

De ouders van Rose scheidden toen zij nog heel jong was. Zij heeft haar hele jeugd geworsteld met problemen als gevolg van de scheiding. Uiteindelijk heeft school in overleg met haar ouders een schoolpsycholoog ingeschakeld voor Rose:


Communiceer met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt. 

Wees alert op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schooluitjes en dergelijke.

Een Jonge Helden Scholenproject op school
School kan een Jonge Helden Scholenproject aanvragen. Onderdeel van zo’n project is een Jonge Helden Verliesworkshop voor docenten, mentoren, zorgmedewerkers en directie.
Daarnaast is er keuze uit twee lotgenotenprogramma’s: het Kameleonprogramma voor scheidingskinderen en het Sterprogramma voor jongeren die een gezinslid verloren door de dood. Voor meer informatie klik hier.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_8.jpg

Let goed op de signalen die tieners uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Jongeren voelen zich zo gezien en begrepen.