Voelen

Scheiding4-6 jaarBelangrijk om te wetenVoelen

WAT KUNNEN KINDEREN VAN 4-6 JAAR VOELEN TIJDENS EN NA EEN SCHEIDING?

Boosheid
Kleuters kunnen sneller boos zijn door de scheiding van hun ouders. Ze gaan bijvoorbeeld eerder ruzie maken met klasgenootjes of vertonen lastig gedrag. Hun boosheid is dan ‘verkeerd geadresseerd’. Soms is boosheid ook onmacht en zit er verdriet onder.

Verdriet
Kleuters kunnen zich (erg) verdrietig voelen. Ze kunnen vaker huilen in de klas of op het schoolplein. Zeker als de ouder missen die ze minder vaak zien, of als ze het verdriet van hun ouder(s) ervaren.

Angst
Kinderen kunnen zich angstig en onveilig gaan voelen. Dat kan zich uiten bij het afscheid nemen van de ouder(s) bij het wegbrengen naar school. Veel kleuters zijn bang dat nu ook de andere ouder hen gaat verlaten. Ook nachtmerries en slecht slapen kunnen (tijdelijk) voorkomen.
Mees (9) hoorde 4 jaar geleden dat zijn ouders gingen scheiden, ook hij kent het gevoel van angst:

Loyaliteitsconflict
Als ouders slecht over elkaar praten, hoe bedekt ook, veroorzaakt dat bij kinderen een loyaliteitsconflict. Hoe klein ze ook zijn, ze hebben het gevoel verscheurd te worden tussen vader en moeder. Als de ene ouder iets naars zegt over de ander, raakt dat het kind. Het vat het op als kritiek op zichzelf. 

Gebrek aan zelfvertrouwen
Kinderen kunnen onzekerder worden en bijvoorbeeld negatiever over zichzelf denken doordat zij uit een gezin met gescheiden ouders komen. Dit kan zich uiten in de omgang met klasgenoten en bij het maken van werkjes.

Moeheid
Sommige kinderen kunnen moe zijn in de klas omdat ze minder goed slapen. Ook vragen de emoties die ze ervaren veel energie. Hun concentratievermogen kan hierdoor achteruit gaan.

Missen van de ouder waar ze op dat moment niet zijn
Bijna alle kleuters ervaren de eerste jaren een (hevig) gemis van en verlangen naar de ouder waar ze op dat moment niet zijn. Ook kunnen ze het gezin missen zoals het was. Hun leven zoals het was voor de scheiding.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

De ouders van Max (5) zijn tien maanden geleden gescheiden:
"Ik mis mijn papa heel veel. Hij maakt grapjes en als hij me komt halen, gaan we ijs eten."