Doen!

Scheiding4-6 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, maar het is belangrijk dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat het verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Daardoor stimuleert u het kind om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag zonodig de druk door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Troostcadeautje
Vaak begint een kleuter pas na een jaar (of langer) te beseffen wat de scheiding inhoudt. Met al het verdriet van dien. Als u merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het dan een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een kinderstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier. Moedig het kind aan hulp te vragen en vertel hem/haar dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Bespreekbaar maken 1 op 1
Maak de scheiding en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind en sluit aan bij waar het mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt aanhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze op school zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Bespreekbaar maken in de klas
Maak verdriet in het algemeen en scheiding in het bijzonder, bespreekbaar in de klas. Voor werkvormen en kopieerbladen, klik hier.

Ontschuldigen
Kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij iets aan de scheiding van hun ouders hadden kunnen doen. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen dat papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten en wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die het kind uitzendt en benoem ze naar hem/haar toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…” Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Het voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Extra aandacht geven doseren
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kleuters zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier.
Heeft u een vermoeden dat het kind professionele hulp nodig heeft, bespreek dit dan met de ouders. Voor doorverwijsadressen naar deskundigen op het gebied van scheiding en kinderen, klik hier.<link kaartje>

Communiceer met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is, dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt.

Spreekuur voor gescheiden ouders
Als er veel kinderen met gescheiden ouders zijn, is het raadzaam een spreekuur in te stellen waar ouders kunnen praten met de intern begeleider of de ‘verdrietcoordinator'.

Alert op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schoolreisjes en dergelijke.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_.jpg

Kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen.