Doen!

Scheiding4-6 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Troostcadeautje geven
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel) , een kinderstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Aangeven dat uw er bent voor hem/haar
Moedig het kind aan hulp te vragen. Vertel het kind dat het altijd bij u terecht kan als er iets is.
De ouders van Sterre (12) scheidden toen zij 6 was, zij weet uit ervaring dat het fijn is om daarover te kunnen praten met je juf of meester:

Discreet zijn
Stel dat de scheiding nog niet algemeen bekend is, ga dan goed om met het ‘geheim’ van de scheiding. Door bijvoorbeeld even een knipoog te geven, weten ze dat u er ook van weet.

Neutraal opstellen
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Grenzen blijven stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, maar wel dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat het verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Open vragen stellen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Zonodig de eisen wat bijstellen
Verlaag zonodig de druk door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Bespreekbaar maken 1 op 1
Maak de scheiding en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind en sluit aan op waar hij of zij mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunnt aanhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze op school zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Bespreekbaar maken in de klas
Maak verdriet in het algemeen en scheiding in het bijzonder, bespreekbaar in de groep. Overleg met het kind voordat je erover begint in de groep. Voor werkvormen en kopieerbladen, klik hier.
Zie ook Veel gestelde vragen.

Ontschuldigen
Kleuters voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen hun papa en mama gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten en wimpel ze niet meteen weg.

Signalen opvangen
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent,  Chris." Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze merken dat er rekening met hen wordt gehouden.

Extra aandacht geven doseren
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt hij zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Alert zijn op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Hij kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Ouders wijzen op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kleuters zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier.
Heeft u een vermoeden dat er behoefte is aan professionele hulp voor het kind, bespreek dit dan met de ouders.

Communiceren met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is, dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt.

Spreekuur houden voor gescheiden ouders
Als er veel kinderen van gescheiden ouders zijn, is het raadzaam een spreekuur in te stellen waar ouders kort kunnen praten met bijvoorbeeld de intern begeleider.

Alert zijn op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schoolreisjes en dergelijke.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

Bespreek verdriet in het algemeen en scheiding in het bijzonder in de groep.