Voelen

Scheiding7-9 jaarBelangrijk om te wetenVoelen

WAT KUNNEN KINDEREN VAN 7-9 JAAR VOELEN TIJDENS EN NA EEN SCHEIDING?

Boosheid
Kinderen op deze leeftijd kunnen sneller boos zijn door de scheiding van hun ouders. Ze gaan bijvoorbeeld eerder ruzie maken met klasgenootjes of vertonen lastig gedrag. Hun boosheid is dan ‘verkeerd geadresseerd’. Soms zijn ze boos uit onmacht en zit er verdriet onder.

Verdriet
Zowel jongens als meisjes kunnen zich verdrietig voelen. Ze kunnen vaker huilen in de klas of op het schoolplein. Zeker als ze de ouder missen die ze minder vaak zien of als ze het verdriet van hun ouder(s) ervaren. Kinderen hebben ook vaak verdriet over het feit dat hun ouders niet meer bij elkaar zijn. Dit gevoel kan hun hele leven bij hen blijven.
Danielle(13) vertelt hoe dat bij haar is, haar ouders scheidden toen ze 8 was:

Angst
Kinderen kunnen zich angstig en onveilig voelen. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten als de ouders afscheid nemen bij het wegbrengen naar school. Veel kinderen zijn bang dat nu ook de andere ouder hen gaat verlaten. Ook kunnen zij (tijdelijk) nachtmerries hebben en slecht slapen. De ouders van Mees (9) scheidden toen hij 5 was, hij vertelt over de angst die je kunt hebben:

Missen 
Kinderen kunnen de ouder waar ze op dat moment niet zijn, hevig missen. Ook kunnen ze op bepaalde momenten het gezin en hun leven missen, zoals het was voor de scheiding. Vooral vakanties, feestdagen, verjaardagen en andere speciale momenten kunnen aanleiding zijn om hevig te verlangen naar hoe het was voor de scheiding.
Mees heeft zijn vader in de eerste jaren na de scheiding hevig gemist. Inmiddels heeft hij manieren gevonden om daarmee om te gaan:

Bezorgdheid
Kinderen kunnen zich zorgen maken over hun ouders. Over hun moeder die zo verdrietig is of over hun vader, omdat hij nu alleen woont en hen zo mist.

Loyaliteitsconflict
Als ouders slecht over elkaar praten, hoe bedekt ook, veroorzaakt dat bij kinderen een loyaliteitsconflict. Hoe jong ze ook zijn. Ze hebben het gevoel verscheurd te worden tussen vader en moeder. Als de ene ouder iets naars zegt over de ander, raakt dat het kind. Het vat het op als kritiek op zichzelf.

Gebrek aan zelfvertrouwen
Kinderen kunnen onzeker worden en bijvoorbeeld negatiever over zichzelf denken, doordat zij uit een gezin met gescheiden ouders komen. Dit kan zich uiten in de omgang met klasgenoten en bij het maken van schoolwerk.

Moeheid
Sommige kinderen zijn moe zijn in de klas omdat ze minder goed slapen. Ook vergen de emoties die ze ervaren veel energie. Hun concentratievermogen kan hierdoor afnemen.

Schaamte
Niet alle kinderen durfen op school over de scheiding te praten. Soms zijn ze bang om zielig gevonden te worden of raar. Of het kind kan zich schamen, omdat er zuiniger aan gedaan moet worden als gevolg van de scheiding.

Erbij willen horen
Een kind op deze leeftijd wil graag bij de groep horen. Maar soms voelt het zich juist buitengesloten, omdat zijn ouders gescheiden zijn en die van de andere kinderen niet.

Niets
Ook al hebben kinderen op deze leeftijd veel verdriet van de scheiding, een verrassend groot aantal kan doorleven alsof er niets gebeurd is.
Een kind kan alle gevoelens opbergen tot het veilig voelt om ze tevoorschijn te laten komen. Het komt echter ook voor dat een kind opmerkelijk onaangedaan en sterk blijft overkomen. In dat geval is er wellicht reden tot zorg. Zie Wanneer zorgen maken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
mees.jpg

Mees' (9) ouders gingen drie jaar geleden scheiden:
"Een beetje boosheid hoort erbij. Het moet er wel uit. Ik doe dat door heel hard te stampen op de grond als ik alleen ben."