Doeboek: Herinnerboek

Scheiding7-9 jaarBoekentipsDoeboek: Herinnerboek

Voorafgaand aan haar scheiding heeft de schrijfster gezocht naar iets waarmee ze haar kinderen kon helpen dit nieuws een plaats geven, te herinneren en om te begrijpen. In eerste instantie waren dit een paar losse velletjes, maar inmiddels is het boek in samenwerking met haar kinderen. Zij hebben met een open blik naar elke pagina gekeken en voorzien van tips en ideeën.
Herinnerboek, Creatief doeboek voor kinderen met gescheiden ouders, geen ISBN