Doen!

Scheiding7-9 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Moedig aan om hulp te vragen
Moedig het kind aan hulp te vragen. Vertel hem dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.
De ouders van Sterre(12) scheidden toen zij 6 was. Haar juf heeft altijd veel met Sterre gepraat over de scheiding, ze gaf Sterre ook tips waar ze veel aan had. Na verloop van tijd is deze juf interesse blijven tonen in Sterre. Dat vindt Sterre heel fijn, al merkt ze dat ze de tips van juf minder nodig heeft dan in het begin:

Troostcadeautje 
Vaak begint een kind pas na een jaar (of langer) te beseffen wat de scheiding inhoudt. Met al het verdriet van dien. Als u merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een kinderstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Wijs uw leerling op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 7-9.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Kies belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, het gaat er wel om dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat het verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zo nodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zo nodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Maak bespreekbaar 1 op 1
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het  mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze op school zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Maak bespreekbaar  in de klas
Maak verdriet in het algemeen en scheiding in het bijzonder bespreekbaar in de klas. Voor werkvormen en kopieerbladen, klik hier.

Ontschuldigen
Kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij het hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij iets hadden kunnen doen om de scheiding van hun ouders te voorkomen. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als ouders niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die hij uitzendt en benoem ze naar hem toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…”. Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Hij voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Doseer extra aandacht geven
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten rondom dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zo nodig per mail op maat advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind op school en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van scheidingskinderen zorgelijk zijn, klik hier Wanneer zorgen maken. Heeft u een vermoeden dat er behoefte is aan professionele hulp voor het kind, bespreek dit dan met de ouders.

Communiceer met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo), dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is, dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt.

Spreekuur voor gescheiden ouders
Als er veel kinderen van gescheiden ouders zijn, is het raadzaam een spreekuur in te stellen waar ouders kort even kunnen spreken met bijvoorbeeld de intern begeleider.

Alert op financiële problemen
Houd rekening met mogelijke financiële problemen in verband met schoolreisjes.

Een Jonge Helden Scholenproject
School kan een Jonge Helden Scholenproject aanvragen. Onderdeel van zo’n project is een Jonge Helden Verliesworkshop voor leerkrachten, zorgmedewerkers en directie.
Daarnaast is er keuze uit twee lotgenotenprogramma’s: het Kameleonprogramma voor scheidingskinderen en het Sterprogramma voor kinderen die een gezinslid verloren door de dood. De programma's zijn geschikt voor kinderen uit groep 3 en hoger.  Voor meer informatie klik hier.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_8.jpg

Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het mee komt.