Niet doen!

Scheiding7-9 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Niet doen!

Partij kiezen
Kies geen partij voor een van de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Verzwijgen
Verzwijg de scheiding en het verdriet niet, maar maak het bespreekbaar. Wegstoppen van hun verdriet helpt kinderen niet. Belangrijk is wel dat u aansluit bij het kind en dat het niet allemaal vanuit u komt. Kinderen geven vaak signalen die u kunt oppakken.
Sterre (12) weet hoe fijn het is als je juf of meester met je over de scheiding begint:

Aandringen
Het is fijn als mensen vragen hoe het met je gaat en interesse in je tonen, vindt Jesse van 14 (zijn ouders scheidden toen hij 8 was). Maar dring niet aan:

Denken dat een kind het na een paar maanden wel verwerkt heeft
Vaak beseffen kinderen na een paar maanden nog niet eens wat de scheiding gaat betekenen. In het eerste jaar gebeurt er meestal zoveel, dat kinderen vooral overleven. Pas na dat eerste jaar of nog (veel) later, gaan kinderen vaak rouwen om een scheiding. Het rouwen om een scheiding gaat nooit helemaal over. Gelukkig kunnen de meeste scheidingskinderen zich desondanks toch gezond ontwikkelen. Maar voor de meeste kinderen en jongeren blijft een scheiding tot in de lengte van jaren iets wat ingrijpt in hun leven. 
Veel kinderen (en jongeren!) blijven de wens houden dat hun ouders weer bij elkaar komen, ook na jaren:

Veralgemeniseren
Veralgemeniseer een scheiding niet. Iedere scheiding is anders. En ieder kind is anders.

Eigen oordeel hebben
Stel, u bent principieel tegen scheidingen. Probeer uw eigen mening hierover opzij te zetten. Het is belangrijk dat u een kind in de klas kunt steunen als hij het moeilijk heeft. Hij mag niet de dupe van uw oordeel over scheidingen worden.

Ouder vervangen
Probeer niet een vervangende ouder te zijn en met oplossingen voor de scheiding te komen. De pijn van een scheiding kunt u niet oplossen. Probeer wel het gevoel van het kind serieus te nemen.

Redder worden
Probeer geen redder van het kind te worden en een kind te veel te helpen. U kunt hem steunen. Maar hij moet zelf zijn oplossingen kunnen vinden en niet afhankelijk worden van uw hulp. Het is aan u om de pijn van het kind te kunnen verdragen.

Eigen emoties onderdrukken
U kunt een kind beter ondersteunen als u uw verdriet toelaat, als u het voelt opkomen. Geef er woorden aan: ik ben ook verdrietig voor je omdat je ouders gaan scheiden. Dan zijn we gewoon even samen verdrietig, dat is ook niet erg. Verdriet en tranen zijn niet erg maar als u uw verdriet niet in de hand hebt dan wordt het kind angstig.

Corrigeren
Als een kind met gescheiden ouders zegt: ik weet zeker dat mijn ouders weer gaan trouwen, corrigeer hem of haar dan niet. Laat het kind liever merken dat u de wens begrijpt door bijvoorbeeld te zeggen: wat zou dat geweldig zijn als jouw ouders weer met elkaar zouden gaan trouwen, dat willen alle kinderen met gescheiden ouders wel. Maar soms gaat het gewoon niet meer en dat was bij jouw ouders ook.
Dat vind ik heel naar voor je.


Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_5.jpg

Als een kind met gescheiden ouders zegt: "ik weet zeker dat mijn ouders weer gaan trouwen," corrigeer hem of haar dan niet.