Wanneer zorgen maken?

Scheiding7-9 jaarWanneer zorgen maken?

Veerkracht
De meeste kinderen lukt het wonderbaarlijk goed om een scheiding te verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is, maar wel dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Er zijn echter ook kinderen die er veel moeite mee hebben en vastlopen in hun verwerkingsproces.

Risicofactoren
Vaak zijn dat scheidingskinderen die door de omstandigheden van de scheiding tot een risicogroep behoren. Scheidingen met de meest nadelige gevolgen voor kinderen zijn scheidingen waarbij:

1. Ouderlijke conflicten blijven voortduren na de scheiding. Kinderen die dit meemaken, lopen de meeste schade op, vaak levenslang.

2. De ouder waarbij het kind woont problemen heeft.

3. Het kind veel veranderingen heeft doorgemaakt als gevolg van de scheiding (bijvoorbeeld: verhuizing, andere school, contactverlies met een deel van de familie, contactverlies met de andere ouder, financiële achteruitgang etc).

4. Sprake is van sterke financiële achteruitgang.

5. Een slechte band met de uitwonende ouder bestaat

Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.

Stagnerend verwerkinsgproces herkennen
Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert. Als u het volgende herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw:
Een kind:
-blijft lange tijd neerslachtig;
-heeft bij voortduring geen zin in dagelijkse activiteiten;
-blijft situaties, dingen of personen vermijden;
-stagneert een langere periode in zijn/haar ontwikkeling;
-heeft langere tijd lichamelijke klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is;
-heeft langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries;
-vertoont langdurig (zeer) angstig gedrag;
-kijkt opeens heel negatief tegen allerlei dingen aan. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat kinderen doorgaan met de dingen die ze altijd al deden.
-vertoont langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes en lijkt zelf niets te verwerken.
-maakt voortdurend dingen stuk of heeft voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen;
-spreekt alleen maar negatief over de uitwonende ouder en gelooft alles wat de andere ouder zegt over de uitwonende ouder. Dit terwijl de band met de uitwonende ouder voor de scheiding goed was. Er kan sprake zijn van het zogenaamde ouderverstotingssyndroom.

Zorg delen
In deze gevallen is het zinvol om uw zorg met de ouder(s) te delen. U kunt hen adviseren een hulpverlener in de omgeving te zoeken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.